The Government of Brunei Darussalam
Pengenalan

Fungsi

Struktur Organisasi

Tugas dan Tanggungjawab

Alamat

Maklumbalas

 

ALAMAT

ALAMAT SURAT PERSURATAN

Alamat Ibu pejabat
adalah:

Jabatan Perbendaharaan
Bangunan Kementerian Kewangan
Jalan James Pearce,
Bandar Seri Begawan BS 8610
Negara Brunei Darussalam.

Nombor telefon: 02-242405
Nombor Fax : 02-242219
Telex: BU 2622


Alamat Cawangan Daerah Belait adalah:
Jabatan Perbendaharaan
Jalan Padang,
Kuala Belait KA 1131

Nombor telefon: 03-331596 / 331579
Nombor Fax : 03-335579


Alamat Cawangan Daerah Temburong adalah:
Jabatan Perbendaharaan (Cawangan Temburong)
Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Temburong,
Temburong PS 1351

Nombor telefon: 05-221532
Nombor Fax : 05-221532


Alamat Cawangan Daerah Tutong adalah:
Jabatan Perbendaharaan (Cawangan Tutong)
Tutong TA 1341
Negara Brunei Darussalam

Nombor telefon: 04-221495/221496
Nombor Fax : 04-221496||
Pengenalan | Fungsi | Struktur Organisasi | Tugas & Tanggungjawab | Alamat | Maklumbalas ||

||
Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts ||